Full database VMC Login

Translators

All translations


Andričík, Marián [English]
A Message for István Bettes (Slovak=>English, Chmel, Karol: Správa pre Istvána Bettesa)
A More Fruitful Tree (Slovak=>English, Chmel, Karol: Ovocnejší strom)
Abstracts (Slovak=>English, Groch, Erik: Abstraktá)
A Certain Lady Virginia (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Istá pani Virginia )
Andante (Slovak=>English, Chmel, Karol: Andante)
Give me back my Peace (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Vrát mi môj mier )
Happiness (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Šťastie)
Home (Slovak=>English, Groch, Erik: Domov)
Ignorance as a Form (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Ignorancia ako forma)
In diebus illis (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: In diebus illis)
Maria from the field (Slovak=>English, Groch, Erik: Mária z poľa)
Pain (Slovak=>English, Groch, Erik: Bolesť)
Panem et circenses (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Panem et circenses )
Soaking into the Maps (Slovak=>English, Chmel, Karol: Vsakovanie do máp I)
Writing (Slovak=>English, Groch, Erik: Písanie)

Bacigal, I. [English]
Sammy Tale: The Book About the Cemetery (Slovak=>English, Kapitáňová, Daniela: Samko Tále: Kniha o cintoríne)
Allen, Štefánia [English]
A back pass (Slovak=>English, Chmel, Karol: Malá domov I)
Communique (Slovak=>English, Chmel, Karol: Komunikácia)
Request (to other thieves) (Slovak=>English, Chmel, Karol: Odkaz (iným zlodejom) )
Verses (Slovak=>English, Chmel, Karol: Verše)
Annuss, Erika [German]
Die Begegnung mit dem Ideal (Slovak=>German, Lenčo, Ján: Stretnutie s ideálom)
Die Wahrheit (Slovak=>German, Lenčo, Ján: Pravda)
Annuss, Walter [German]
Die Begegnung mit dem Ideal (Slovak=>German, Lenčo, Ján: Stretnutie s ideálom)
Arndt, Michael [German]
Nur so (Slovak=>German, Válek, Miroslav: Len tak )
Schicksale (Slovak=>German, Válek, Miroslav: Osudy )
Verse (Slovak=>German, Válek, Miroslav: Verše)
Winter (Slovak=>German, Válek, Miroslav: Zima)
Barth, Matthias [German]
Bewegung (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Pohyb)
Oder (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Alebo )
Papier (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Papier)
Schlaflos (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Nespavosť)
Becker, Zdenka [German]
Adam und Evas letzte Siesta (Slovak=>German, Podracká, Dana : Posledná siesta Adam a Evy)
Der Funke (Slovak=>German, Hykisch, Anton: Iskra)
Totenmasken (Slovak=>German, Haugová, Mila: Masky mŕtvych)
Darm, Václav [German]
Die lange Folge der Tage (Slovak=>German, Strážay, Štefan: Dlhý rad dní )
Faktor, Jan [German]
Der Schmied (Slovak=>German, Strážay, Štefan: Kováč)
Gálisová, Marína [English]
Not Every Cloud Has a Silver Lining (Slovak=>English, Šikula, Vincent: Nebýva na každom vŕškou hostinec )
Gladrow, Anneliese [German]
Der Unentschlossene (Slovak=>German, Johanides, Ján: Nerozhodný)
Grüning, Uwe [German]
Die Schönheit (Slovak=>German, Rúfus, Milan: Krása)
Was ist ein Gedicht (Slovak=>German, Rúfus, Milan: Čo je báseň)
Worte (Slovak=>German, Rúfus, Milan: Slová)
Hruška, František [English]
Before They Split-up (Slovak=>English, Balla, Vladimír: Pred rozchodom)
Jähnichen, Waltraud [German]
Auferstehung (Slovak=>German, Podracká, Dana : Vzkriesenie )
Königsprinzip (Slovak=>German, Podracká, Dana : Kráľovský princíp )
Jarm, Václav [German]
Für dies Mal (Slovak=>German, Strážay, Štefan: Zatiaľ)
Im Anfang (Slovak=>German, Strážay, Štefan: Na začiatku )
Kafka, Slava [English]
Brand party (Slovak=>English, Hvorecký, Michal: Brand party)
Kahlau, Heinz [German]
Der Mann (Slovak=>German, Jaroš, Peter: Muž )
Klieštencová, Katarína [German]
Kinder Der Berge (Slovak=>German, Rankov, Pavol: Deti hôr)
Koch, Andrea [German]
Die Sintflut (Die Bibel, John Creasey - die Sintflut) (Slovak=>German, Balla, Vladimír: Tekutá poviedka (Svätá Biblia, John Creasey – Potopa))
Mal sehen, was dem Gitarristen einfällt (Slovak=>German, Beňová, Jana: Uvidíme, čo napadne gitaristu)
Lukáč, Pavol [English]
Anima participation mystique (Slovak=>English, Haugová, Mila: Anima participation mystique)
Circle R. (Slovak=>English, Haugová, Mila: Kruh R.)
Ecrive (Slovak=>English, Haugová, Mila: Ecrive)
Encaustics (Slovak=>English, Haugová, Mila: Enkaustika )
Initiation (Slovak=>English, Haugová, Mila: Zasvätenie)
Macht, Ursula [German]
Aus dem Tagebuch (Slovak=>German, Chmel, Karol: Z denníka)
Beethoven: Quartette (Slovak=>German, Buzássy, Ján: Beethoven: Kvartetá)
Dame mit dem Einhorn (Slovak=>German, Haugová, Mila: Dáma s jednorožcom)
Die Oper, die nicht bremsen wird (Slovak=>German, Štrpka, Ivan: Opera, ktorá nebrzdí)
Ein König ruht im Feld (Slovak=>German, Buzássy, Ján: Kráľ líha v poli)
Hamlet, wie immer verrückt (Slovak=>German, Hevier, Daniel: Hamlet, ako vždy šialený)
Löss (Slovak=>German, Buzássy, Ján: Hlina)
Lux aeterna (Slovak=>German, Haugová, Mila: Lux aeterna)
Meditation vor dem Schrank (Slovak=>German, Hevier, Daniel: Meditácia pri skrini )
Meister Mu für die Presse (Slovak=>German, Štrpka, Ivan: Majster Mu pre tlač)
Mozart in Bratislava (Slovak=>German, Buzássy, Ján: Mozart v Bratislave)
Nach (Slovak=>German, Groch, Erik: Po)
Strohhalme und Rasiermesser (Slovak=>German, Hevier, Daniel: Slamky a britvy )
Winter (Slovak=>German, Groch, Erik: Zima)
Zog ein pferd vorüber (Slovak=>German, Buzássy, Ján: Prebehol kôň)
Zwei Spiegel (Slovak=>German, Haugová, Mila: Dve zrkadlá)
Minahane, John [English]
77,297 (Slovak=>English, Štrasser, Ján: 77 297)
Answering machine (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Odkazovač)
Dental haiku (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Dentálne haiku)
Earthquake in Mexico (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Zemetrasenie v Mexiku)
Famous blue raincoat (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Famous blue raincoat)
Gas reading (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Stav plynu)
Height above sea level (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Nadmorská výška)
I close... (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Zatváram…)
I will not step... (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Nevkročím…)
Spring haiku (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Jarné haiku)
They won't rescue… (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Nezachránia…)
Third autumn haiku (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Tretie jesenné haiku)
Timeless haiku (Slovak=>English, Štrasser, Ján: Nadčasové haiku)
Osers, Ewald [English]
Beauty (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Krása)
Childhood Landscape (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Krajina detstva)
Deposition from the Cross (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Snímanie z kríža)
Everyday Dialogue (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Dialóg na každý deň)
Freedom (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Sloboda)
Michelangelo (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Michelangelo)
Mother (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Matka)
Sister Hope (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Sestrička nádej)
Thus (Slovak=>English, Rúfus, Milan: Tak)
Pietraß, Richard [German]
Auf dem Dorffriedhof (Slovak=>German, Feldek, Ľubomír: Na dedinskom cintoríne)
Die Ehe (Slovak=>German, Feldek, Ľubomír: Manželstvo)
Es tat mir leid (Slovak=>German, Rúfus, Milan: Bolo mi ľúto)
Liebe vorm Einschlafen (Slovak=>German, Feldek, Ľubomír: Milovanie pred usnutím)
Schwester Hoffnung (Slovak=>German, Rúfus, Milan: Sestrička nádej)
Von Dingen Berührt (Slovak=>German, Rúfus, Milan: Vydotýkaný vecami)
Raßloff, Ute [German]
Der Taubencharakter (Slovak=>German, Balla, Vladimír: Holub je vytrvalý letúň)
Durchzug (Slovak=>German, Mitana, Dušan: Prievan)
Fremd (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Cudzí)
Ich also im Körper, Körper in einer Geschichte... (Slovak=>German, Vilikovský, Pavel: Ja teda v tele, telo v príbehu...)
Lockvogel (Slovak=>German, Dušek, Dušan: Volavka)
Repka, Angela [German]
Ans Fenster (Slovak=>German, Ondruš, Ján: Na okno)
Das Feuer von Auschwitz (Slovak=>German, Ondruš, Ján: Osvienčimský oheň )
Das Glitzern im Auge (Slovak=>German, Laučík, Ivan: Trblet v oku)
Das zu Tode amüsierte Mitteleuropa (Slovak=>German, Hvorecký, Michal: Stredná Európa zabávaná na smrť)
Der Brunnen (Slovak=>German, Ondruš, Ján: Studňa)
Die Duftuhr (Slovak=>German, Ballek, Ladislav: Vonné hodiny)
Die Geschwister (Slovak=>German, Haugová, Mila: Súrodenci )
Die Urzeitliche (Slovak=>German, Haugová, Mila: Pradávna )
Fortsetzungsroman (Slovak=>German, Dušek, Dušan: Román na pokračovanie)
(Gedichte) (Slovak=>German, Haugová, Mila: Verše)
Samko Tale: Buch über den Friedhof (Slovak=>German, Kapitáňová, Daniela: Samko Tále: Kniha o cintoríne)
Schlaflosigkeit (Slovak=>German, Ondruš, Ján: Nespavosť)
„Typisch“ slowakische Gastfreundschaft (Slovak=>German, Kapitáňová, Daniela: „Typická“ slovenská pohostinnosť)
unwiderruflich konzentrierter (Slovak=>German, Haugová, Mila: neodvolateľne sústredené )
Zweite Version (Slovak=>German, Haugová, Mila: Druhá verzia )
Richter, Milan [German]
Gesund (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Zdravá)
Im Bus Nummer 12 (Slovak=>German, Zambor, Ján: V autobuse čislo 12)
Jaroslav (Slovak=>German, Feldek, Ľubomír: Jaroslav)
Nach einem Gewitter (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Po búrke)
Notizbuch (Slovak=>German, Strážay, Štefan: Zápisník)
Unruhe (Slovak=>German, Prokešová, Viera: Nepokoj)
Sadlon, Magdalena [German]
Aus vorwinterlichen Notizen über das Gedicht (Slovak=>German, Zambor, Ján: Z predzimných poznamok o básni )
Sako Hoess, Renata [German]
Das eigene Horrorskop (Slovak=>German, Kadlečík, Ivan: Vlastný hororskop)
Nylonmond (Slovak=>German, Blažková, Jaroslava: Nylonový mesiac)
Seehase, Ilse [German]
Mit Rosarka (Slovak=>German, Šikula, Vincent: S Rozárkou)
Simon, Anette [German]
Der Schmied (Slovak=>German, Strážay, Štefan: Kováč)
Smith, James [English]
Verses (Slovak=>English, Chmel, Karol: Verše)
Solotruk, Martin [English]
Anxiety of undressing (Slovak=>English, Strážay, Štefan: Úzkosť z vyzliekania )
A Washed Poem (Slovak=>English, Feldek, Ľubomír: Vypratá báseň )
Disgrace (Slovak=>English, Ondruš, Ján: Nemilosť)
From an old painting (Slovak=>English, Strážay, Štefan: Zo starého obrazu )
Jaroslav (Slovak=>English, Feldek, Ľubomír: Jaroslav)
March incantation (Slovak=>English, Laučík, Ivan: Marcové zariekanie )
My dear friends! (Slovak=>English, Laučík, Ivan: Milí priatelia!)
Ophelia (Slovak=>English, Strážay, Štefan: Ofélia)
Postponement (Slovak=>English, Strážay, Štefan: Odklad)
Sterile suicidal (Slovak=>English, Macsovszky, Peter : Steril suicidal (z knihy Strach z utópie))
The city (Slovak=>English, Strážay, Štefan: Mesto)
This is the real thing (Slovak=>English, Macsovszky, Peter : This is a real thing (z knihy Strach z utópie))
Tristia (Slovak=>English, Laučík, Ivan: Tristia)
Sutherland Smith, James [English]
A back pass (Slovak=>English, Chmel, Karol: Malá domov I)
A certain Lady Anna (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Istá pani Anna )
A Certain Lady Virginia (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Istá pani Virginia )
Aesthetics (Slovak=>English, Válek, Miroslav: Estetika)
A Man Seeking the Sea (Slovak=>English, Hevier, Daniel: Muž hľadá more)
A Washed Poem (Slovak=>English, Feldek, Ľubomír: Vypratá báseň )
Communique (Slovak=>English, Chmel, Karol: Komunikácia)
Disgrace (Slovak=>English, Ondruš, Ján: Nemilosť)
Give me back my Peace (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Vrát mi môj mier )
Hamlet, mad as ever (Slovak=>English, Hevier, Daniel: Hamlet, ako vždy šialený)
Happiness (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Šťastie)
Ignorance as a Form (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Ignorancia ako forma)
In diebus illis (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: In diebus illis)
Jaroslav (Slovak=>English, Feldek, Ľubomír: Jaroslav)
Man has given names to all the animals (Slovak=>English, Hevier, Daniel: Človek dal mená všetkým zvieratám )
March incantation (Slovak=>English, Laučík, Ivan: Marcové zariekanie )
My dear friends! (Slovak=>English, Laučík, Ivan: Milí priatelia!)
Old legend (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Stará legenda )
On the number 12 bus (Slovak=>English, Zambor, Ján: V autobuse čislo 12)
Panem et circenses (Slovak=>English, Kolenič, Ivan: Panem et circenses )
Request (to other thieves) (Slovak=>English, Chmel, Karol: Odkaz (iným zlodejom) )
Sonnet on the Platoon Bird (Slovak=>English, Feldek, Ľubomír: Sonet o vtákovi čátakovi)
Sun (Slovak=>English, Válek, Miroslav: Slnko)
The killing of rabbits (Slovak=>English, Válek, Miroslav: Zabíjanie králikov)
The Rivers of Babylon (Slovak=>English, Pišťanek, Peter: Rivers of Babylon)
The Sources of Sea Attract the Diver (Slovak=>English, Johanides, Ján: Potápača priťahujú pramene mora)
Tristia (Slovak=>English, Laučík, Ivan: Tristia)
Us and them, them and us (Slovak=>English, Rankov, Pavol: My a oni / Oni a my)
Sutherland-Smith, Viera [English]
Aesthetics (Slovak=>English, Válek, Miroslav: Estetika)
A Man Seeking the Sea (Slovak=>English, Hevier, Daniel: Muž hľadá more)
Hamlet, mad as ever (Slovak=>English, Hevier, Daniel: Hamlet, ako vždy šialený)
Man has given names to all the animals (Slovak=>English, Hevier, Daniel: Človek dal mená všetkým zvieratám )
On the number 12 bus (Slovak=>English, Zambor, Ján: V autobuse čislo 12)
Sun (Slovak=>English, Válek, Miroslav: Slnko)
The killing of rabbits (Slovak=>English, Válek, Miroslav: Zabíjanie králikov)
The Rivers of Babylon (Slovak=>English, Pišťanek, Peter: Rivers of Babylon)
The Sources of Sea Attract the Diver (Slovak=>English, Johanides, Ján: Potápača priťahujú pramene mora)
Us and them, them and us (Slovak=>English, Rankov, Pavol: My a oni / Oni a my)
Teichgräber, Stephan [German]
Fliegende Pappelwolle (Slovak=>German, Kopcsay, Márius: Lietajúce topole)
Trebatická, Heather [English]
An unwritten novel (Slovak=>English, Rakús, Stanislav: Nenapísaný román )
Gurdland (Slovak=>English, Hevier, Daniel: Krajina AGORD)
Home (Slovak=>English, Kopcsay, Márius: Domov)
Searching for the light (Slovak=>English, Vášová, Alta: O hľadaní svetla)
The Millennium Bee (Slovak=>English, Jaroš, Peter: Tisícročná včela)
The revelation (Slovak=>English, Mitana, Dušan: Zjavenie)
Urbánek, Ľuben [English]
Forever Green is (Slovak=>English, Vilikovský, Pavel: Večne je zelený)
The Berlin Waltzer (Slovak=>English, Ballek, Ladislav: Berlínsky valčík)
Ward, Martin M. [English]
Sigman Fryahd to Yussuf Broyah (Slovak=>English, Vilikovský, Pavel: Sígmán Fríjád Jusúfovi Bríjárovi )