Full database VMC Login

Translations

   

In English^

77,297 (77 297) – Štrasser, Ján
A back pass (Malá domov I) – Chmel, Karol
A Message for István Bettes (Správa pre Istvána Bettesa) – Chmel, Karol
A More Fruitful Tree (Ovocnejší strom) – Chmel, Karol
Abstracts (Abstraktá) – Groch, Erik
A certain Lady Anna (Istá pani Anna ) – Kolenič, Ivan
A Certain Lady Virginia (Istá pani Virginia ) – Kolenič, Ivan
Aesthetics (Estetika) – Válek, Miroslav
A Man Seeking the Sea (Muž hľadá more) – Hevier, Daniel
Andante (Andante) – Chmel, Karol
Anima participation mystique (Anima participation mystique) – Haugová, Mila
Answering machine (Odkazovač) – Štrasser, Ján
An unwritten novel (Nenapísaný román ) – Rakús, Stanislav
Anxiety of undressing (Úzkosť z vyzliekania ) – Strážay, Štefan
Autumn (Jeseň) – Válek, Miroslav
A Washed Poem (Vypratá báseň ) – Feldek, Ľubomír
Beauty (Krása) – Rúfus, Milan
Before They Split-up (Pred rozchodom) – Balla, Vladimír
Brand party (Brand party) – Hvorecký, Michal
Childhood Landscape (Krajina detstva) – Rúfus, Milan
Circle R. (Kruh R.) – Haugová, Mila
Communique (Komunikácia) – Chmel, Karol
Dental haiku (Dentálne haiku) – Štrasser, Ján
Deposition from the Cross (Snímanie z kríža) – Rúfus, Milan
Disgrace (Nemilosť) – Ondruš, Ján
Earthquake in Mexico (Zemetrasenie v Mexiku) – Štrasser, Ján
Ecrive (Ecrive) – Haugová, Mila
Encaustics (Enkaustika ) – Haugová, Mila
Everyday Dialogue (Dialóg na každý deň) – Rúfus, Milan
Famous blue raincoat (Famous blue raincoat) – Štrasser, Ján
Forever Green is (Večne je zelený) – Vilikovský, Pavel
Freedom (Sloboda) – Rúfus, Milan
From an old painting (Zo starého obrazu ) – Strážay, Štefan
Gas reading (Stav plynu) – Štrasser, Ján
Give me back my Peace (Vrát mi môj mier ) – Kolenič, Ivan
Gurdland (Krajina AGORD) – Hevier, Daniel
Hamlet, mad as ever (Hamlet, ako vždy šialený) – Hevier, Daniel
Happiness (Šťastie) – Kolenič, Ivan
Height above sea level (Nadmorská výška) – Štrasser, Ján
Home (Domov) – Kopcsay, Márius
Home (Domov) – Groch, Erik
I close... (Zatváram…) – Štrasser, Ján
I will not step... (Nevkročím…) – Štrasser, Ján
Ignorance as a Form (Ignorancia ako forma) – Kolenič, Ivan
In diebus illis (In diebus illis) – Kolenič, Ivan
Initiation (Zasvätenie) – Haugová, Mila
Jaroslav (Jaroslav) – Feldek, Ľubomír
Man has given names to all the animals (Človek dal mená všetkým zvieratám ) – Hevier, Daniel
March incantation (Marcové zariekanie ) – Laučík, Ivan
Maria from the field (Mária z poľa) – Groch, Erik
Michelangelo (Michelangelo) – Rúfus, Milan
Mother (Matka) – Rúfus, Milan
My dear friends! (Milí priatelia!) – Laučík, Ivan
Not Every Cloud Has a Silver Lining (Nebýva na každom vŕškou hostinec ) – Šikula, Vincent
Ode to love (Óda na lásku) – Válek, Miroslav
Of those things which are known as those things (O tom, o čom viem, že je to o tom) – Macsovszky, Peter
Old legend (Stará legenda ) – Kolenič, Ivan
On the number 12 bus (V autobuse čislo 12) – Zambor, Ján
Ophelia (Ofélia) – Strážay, Štefan
Pain (Bolesť) – Groch, Erik
Panem et circenses (Panem et circenses ) – Kolenič, Ivan
Panem et circenses (Panem et circenses ) – Kolenič, Ivan
Postponement (Odklad) – Strážay, Štefan
Request (to other thieves) (Odkaz (iným zlodejom) ) – Chmel, Karol
Sammy Tale: The Book About the Cemetery (Samko Tále: Kniha o cintoríne) – Kapitáňová, Daniela
Searching for the light (O hľadaní svetla) – Vášová, Alta
Sentimental Christmas (Sentimentálne Vianoce) – Válek, Miroslav
Sigman Fryahd to Yussuf Broyah (Sígmán Fríjád Jusúfovi Bríjárovi ) – Vilikovský, Pavel
Sister Hope (Sestrička nádej) – Rúfus, Milan
Soaking into the Maps (Vsakovanie do máp I) – Chmel, Karol
Sonnet on the Platoon Bird (Sonet o vtákovi čátakovi) – Feldek, Ľubomír
Spring haiku (Jarné haiku) – Štrasser, Ján
Stanza reincarnated (Reinkarnácia strofy) – Macsovszky, Peter
Sterile suicidal (Steril suicidal (z knihy Strach z utópie)) – Macsovszky, Peter
Sun (Slnko) – Válek, Miroslav
The bridge (Most (z knihy Ambit)) – Macsovszky, Peter
The history of the grass (Dejiny trávy) – Válek, Miroslav
The killing of rabbits (Zabíjanie králikov) – Válek, Miroslav
The Berlin Waltzer (Berlínsky valčík) – Ballek, Ladislav
The city (Mesto) – Strážay, Štefan
The Millennium Bee (Tisícročná včela) – Jaroš, Peter
The revelation (Zjavenie) – Mitana, Dušan
The Rivers of Babylon (Rivers of Babylon) – Pišťanek, Peter
The Sources of Sea Attract the Diver (Potápača priťahujú pramene mora) – Johanides, Ján
They won't rescue… (Nezachránia…) – Štrasser, Ján
Third autumn haiku (Tretie jesenné haiku) – Štrasser, Ján
This is the real thing (This is a real thing (z knihy Strach z utópie)) – Macsovszky, Peter
Thus (Tak) – Rúfus, Milan
Timeless haiku (Nadčasové haiku) – Štrasser, Ján
Tristia (Tristia) – Laučík, Ivan
Us and them, them and us (My a oni / Oni a my) – Rankov, Pavol
Verses (Verše) – Chmel, Karol
Winter (Zima) – Válek, Miroslav
Writing (Písanie) – Groch, Erik
 

In German^

Adam und Evas letzte Siesta (Posledná siesta Adam a Evy) – Podracká, Dana
Ans Fenster (Na okno) – Ondruš, Ján
Auf dem Dorffriedhof (Na dedinskom cintoríne) – Feldek, Ľubomír
Auferstehung (Vzkriesenie ) – Podracká, Dana
August mit einem zerfließenden Tropfen Beklommenheit (August s rozpíjajúcou sa kvapkou clivoty ) – Zambor, Ján
Aus dem Tagebuch (Z denníka) – Chmel, Karol
Aus vorwinterlichen Notizen über das Gedicht (Z predzimných poznamok o básni ) – Zambor, Ján
Beethoven: Quartette (Beethoven: Kvartetá) – Buzássy, Ján
Bewegung (Pohyb) – Prokešová, Viera
Dame mit dem Einhorn (Dáma s jednorožcom) – Haugová, Mila
Das eigene Horrorskop (Vlastný hororskop) – Kadlečík, Ivan
Das Feuer von Auschwitz (Osvienčimský oheň ) – Ondruš, Ján
Das Glitzern im Auge (Trblet v oku) – Laučík, Ivan
Das zu Tode amüsierte Mitteleuropa (Stredná Európa zabávaná na smrť) – Hvorecký, Michal
Der absolute Geschwindigkeitsrekord (Absolútny rýchlostný rekord ) – Zambor, Ján
Der Funke (Iskra) – Hykisch, Anton
Der Mann (Muž ) – Jaroš, Peter
Der Schmied (Kováč) – Strážay, Štefan
Der Unentschlossene (Nerozhodný) – Johanides, Ján
Der Brunnen (Studňa) – Ondruš, Ján
Der Taubencharakter (Holub je vytrvalý letúň) – Balla, Vladimír
Die Begegnung mit dem Ideal (Stretnutie s ideálom) – Lenčo, Ján
Die Duftuhr (Vonné hodiny) – Ballek, Ladislav
Die Oper, die nicht bremsen wird (Opera, ktorá nebrzdí) – Štrpka, Ivan
Die Schönheit (Krása) – Rúfus, Milan
Die Wahrheit (Pravda) – Lenčo, Ján
Die Ehe (Manželstvo) – Feldek, Ľubomír
Die Geschwister (Súrodenci ) – Haugová, Mila
Die lange Folge der Tage (Dlhý rad dní ) – Strážay, Štefan
Die Sintflut (Die Bibel, John Creasey - die Sintflut) (Tekutá poviedka (Svätá Biblia, John Creasey – Potopa)) – Balla, Vladimír
Die Urzeitliche (Pradávna ) – Haugová, Mila
Durchzug (Prievan) – Mitana, Dušan
Ein König ruht im Feld (Kráľ líha v poli) – Buzássy, Ján
Es tat mir leid (Bolo mi ľúto) – Rúfus, Milan
Fliegende Pappelwolle (Lietajúce topole) – Kopcsay, Márius
Fortsetzungsroman (Román na pokračovanie) – Dušek, Dušan
Fremd (Cudzí) – Prokešová, Viera
Fünf glatte Steine (Päť hladkých kameňov) – Podracká, Dana
Für dies Mal (Zatiaľ) – Strážay, Štefan
(Gedichte) (Verše) – Haugová, Mila
Gesund (Zdravá) – Prokešová, Viera
Hamlet, wie immer verrückt (Hamlet, ako vždy šialený) – Hevier, Daniel
Ich also im Körper, Körper in einer Geschichte... (Ja teda v tele, telo v príbehu...) – Vilikovský, Pavel
Im Bus Nummer 12 (V autobuse čislo 12) – Zambor, Ján
Im Anfang (Na začiatku ) – Strážay, Štefan
In der Falle (V pasci) – Feldek, Ľubomír
Jaroslav (Jaroslav) – Feldek, Ľubomír
Kinder Der Berge (Deti hôr) – Rankov, Pavol
Königsprinzip (Kráľovský princíp ) – Podracká, Dana
Liebe vorm Einschlafen (Milovanie pred usnutím) – Feldek, Ľubomír
Lockvogel (Volavka) – Dušek, Dušan
Löss (Hlina) – Buzássy, Ján
Lux aeterna (Lux aeterna) – Haugová, Mila
Mal sehen, was dem Gitarristen einfällt (Uvidíme, čo napadne gitaristu) – Beňová, Jana
Meditation vor dem Schrank (Meditácia pri skrini ) – Hevier, Daniel
Meister Mu für die Presse (Majster Mu pre tlač) – Štrpka, Ivan
Mit Rosarka (S Rozárkou) – Šikula, Vincent
Mozart in Bratislava (Mozart v Bratislave) – Buzássy, Ján
Nach (Po) – Groch, Erik
Nach einem Gewitter (Po búrke) – Prokešová, Viera
Notizbuch (Zápisník) – Strážay, Štefan
Nur so (Len tak ) – Válek, Miroslav
Nylonmond (Nylonový mesiac) – Blažková, Jaroslava
Oder (Alebo ) – Prokešová, Viera
Ödipus (Oidipus) – Balla, Vladimír
Papier (Papier) – Prokešová, Viera
Samko Tale: Buch über den Friedhof (Samko Tále: Kniha o cintoríne) – Kapitáňová, Daniela
Schicksale (Osudy ) – Válek, Miroslav
Schlaflos (Nespavosť) – Prokešová, Viera
Schlaflosigkeit (Nespavosť) – Ondruš, Ján
Schwester Hoffnung (Sestrička nádej) – Rúfus, Milan
Strohhalme und Rasiermesser (Slamky a britvy ) – Hevier, Daniel
Totenmasken (Masky mŕtvych) – Haugová, Mila
„Typisch“ slowakische Gastfreundschaft („Typická“ slovenská pohostinnosť) – Kapitáňová, Daniela
Ungefähr, wahrscheinlich (Približne, pravdepodobne) – Zambor, Ján
Unruhe (Nepokoj) – Prokešová, Viera
Unter der Flutmarke (Za čiarou prílivu) – Podracká, Dana
unwiderruflich konzentrierter (neodvolateľne sústredené ) – Haugová, Mila
Verschiebung (Posunok) – Podracká, Dana
Verse (Verše) – Válek, Miroslav
Von Dingen Berührt (Vydotýkaný vecami) – Rúfus, Milan
Was ist ein Gedicht (Čo je báseň) – Rúfus, Milan
Winter (Zima) – Groch, Erik
Winter (Zima) – Válek, Miroslav
Worte (Slová) – Rúfus, Milan
Zog ein pferd vorüber (Prebehol kôň) – Buzássy, Ján
Zwei Spiegel (Dve zrkadlá) – Haugová, Mila
Zweite Version (Druhá verzia ) – Haugová, Mila